Chương trình đào tạo “Quản lý chuỗi cung ứng” tổ chức cho công ty...

Khóa học “Quản lý chuỗi cung ứng” được tổ chức trong thời gian 03 (ba) ngày 24/10, 08/11 và 16/11/2016 tại VP Công ty...

Khai giảng khóa học quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu …tại ban...

Khai giảng Khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn giám sát, Định giá xây dựng, Lập dự toán và thanh quyết toán vốn đầu tư XDCT tại Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1

Dịch vụ đăng tải thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu...

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu. Các...

Tổ chức khóa học “ứng dụng Kaizen và 5s” tại trường Cao Đẳng Nghề...

Nhằm trang bị cho cán bộ nhân viên của Trường CĐ nghề Dầu khí các kiến thức và kỹ năng cơ bản về triết...

Bế giảng khóa học ” KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH” tổ chức cho Trung tâm...

Ngày 16/06/2015, tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (NLDC), ISUD đã tổ chức bế giảng lớp "Kỹ năng thuyết trình"....

Khai giảng khóa học ” Nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý dự án”...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ...

Khóa học “Lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014,Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững (ISUD) tổ chức khóa học về...

Khai giảng Khóa học “Ứng dụng Kaizen và 5S trong quản trị sản xuất”...

Sáng ngày 24/7/2014, Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC) phối hợp với Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững (ISUD) tổ...

Khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực quản lý vận tải hành khách công...

Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác...

9 kỹ năng mềm để thành công

Bạn có những lá thư giới thiệu ấn tượng; bạn có kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, những văn bằng chứng chỉ giá trị...

Khoá học tiêu biểu

Tin mới nhất