Marketing dịch vụ Logistics

Kỹ năng bán hàng (sales) và marketing là một nghệ thuật mà mỗi người bán hàng cần phải có không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả kinh doanh dịch vụ.

Nghiệp vụ Logistics – Xuất nhập khẩu thực tế

Học xuất nhập khẩu thực hành là một giải pháp tối ưu để giúp học viên có thể tự tin làm xuất nhập khẩu ngoài thực tế.

Quản trị mua hàng – Purchasing Management

Trong bối cảnh hiện nay, khi kinh doanh ngày càng cạnh tranh thì mua hàng ngày càng trở nên quan trọng, trở thành một trong các yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp.

Khoá học tiêu biểu

Tin mới nhất