Khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực quản lý vận tải hành khách công cộng và giao thông đô thị”, tổ chức tại Hà Nội

Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa liên bang Đức – Dự án Giao thông đô thị bền vững (GIZ – SUTP), Viện Đào tạo Phát triển Đô thị Bền vững (ISUD), Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) tổ chức thành công khóa tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý vận tải hành khách công cộng và giao thông đô thị”.

Khóa tập huấn được thực hiện bằng tiếng Anh (tài liệu dịch sang tiếng Việt) với sự tham gia của 2 giảng viên chính đến từ GIZ-SUTP và gần 70 học viên là các cán bộ quản lý vận tải của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ,…) và các doanh nghiệp đang tham gia vận tải hành khách công cộng tại các thành phố lớn trên cả nước.

Mục tiêu của khóa tập huấn này là nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để có thể quản lý và vận hành hệ thống giao thông đô thị theo hướng phát triển bền vững. Khóa tập huấn đã giúp các học viên cập nhật các cách tiếp cận hiện đại về phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững, tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng đồng bộ, của việc xây dựng chiến lược tài trợ, trợ giá và marketing, truyền thông cho vận tải hành khách công cộng đi cùng với việc phát triển hệ thống giao thông phi cơ giới, quản lý nhu cầu giao thông và quản lý đỗ xe,…

Hy vọng rằng những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế được trao đổi trong khóa tập huấn sẽ được vận dụng một cách phù hợp trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch và các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng nói riêng và giao thông đô thị nói chung tại các đô thị Việt Nam.

Thông tin chi tiết về khóa tập huấn và tài liệu đào tạo có thể  tìm thấy ở đây: [chương trình tập huấn và tài liệu tiếng Việt]

Các bạn quan tâm đến dự án phát triển giao thông đô thị bền vững, xin mời xem thông tin tại website này: http://www.sutp.org