Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt và sử dụng các phương pháp giảng dạy tương tác, lấy người học là trung tâm, phát huy tính chủ động của học viên thông qua các hoạt động hỏi đáp, nêu vấn đề thực tế trong công tác xây dựng, thực hiện. giám sát chiến lược của doanh nghiệp và thảo luận, xử lý tình huống.

Khoá học tiêu biểu

Tin mới nhất

Khai giảng khóa học “Ứng dụng kaizen và 5s trong quản...

Nhằm trang bị cho cán bộ nhân viên của Trường CĐ nghề Dầu khí các kiến thức và kỹ năng cơ bản về triết...