Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt và sử dụng các phương pháp giảng dạy tương tác, lấy người học là trung tâm, phát huy tính chủ động của học viên thông qua các hoạt động hỏi đáp, nêu vấn đề thực tế trong công tác xây dựng, thực hiện. giám sát chiến lược của doanh nghiệp và thảo luận, xử lý tình huống.

Khoá học tiêu biểu

Tin mới nhất

Dịch vụ tư vấn hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề...

ISES hỗ trợ dịch vụ tư vấn xin chứng chỉ hành nghề Hạng 1, 2, 3 tại Bộ xây dựng và Sở xây dựng