Quản lý và kiểm soát kho

Kho hàng là một thành phần quan trọng của hệ thống cung ứng - hậu cần. Nếu kho hàng được quản lý tốt, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt dòng di chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu trong kho, tối đa hiệu quả của việc nhận, xuất hàng, và tối ưu hiệu quả sử dụng không gian lưu giữ hàng trong kho,…

Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt và sử dụng các phương pháp giảng dạy tương tác, lấy người học là trung tâm, phát huy tính chủ động của học viên thông qua các hoạt động hỏi đáp, nêu vấn đề thực tế trong công tác xây dựng, thực hiện. giám sát chiến lược của doanh nghiệp và thảo luận, xử lý tình huống.

Khoá học tiêu biểu

Tin mới nhất