Chương trình đào tạo “Quản lý chuỗi cung ứng” tổ chức cho công ty TNHH BOSCH Việt Nam

Khóa học “Quản lý chuỗi cung ứng” được tổ chức trong thời gian 03 (ba) ngày 24/10, 08/11 và 16/11/2016 tại VP Công ty Bosch Việt Nam cho 30 học viên là các cán bộ nhân viên thuộc bộ phận quản lý chuỗi cung ứng của Công ty.

KHÓA HỌC “QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT” 

Ngày 24/10/2016, ISES đã khai giảng khóa học “Quản lý chuỗi cung ứng” dành cho Bosch Việt Nam tại TP. HCM.

Khóa học 03 ngày được thiết kế nhằm cung cấp những vấn đề cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng, những ý tưởng và giải pháp quản lý chuỗi, đồng thời tập trung phân tích các vấn đề thực tế. Một số công cụ và kỹ thuật cũng được giảng viên giới thiệu thông qua thực hành trực tiếp trên máy tính trong suốt khóa học.

Với chương trình đươc thiết kế phù hợp, giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp giảng dạy hiệu quả, khóa học được học viên đánh giá cao và tham gia rất tích cực, sôi nổi. Sau khóa học này, ISES sẽ tiếp tục thiết kế các khóa học chuyên sâu theo đề nghị của công ty và học viên. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI LỚP HỌC