Quản lý và kiểm soát kho

Kho hàng là một thành phần quan trọng của hệ thống cung ứng – hậu cần. Nếu kho hàng được quản lý tốt, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt dòng di chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu trong kho, tối đa hiệu quả của việc nhận, xuất hàng, và tối ưu hiệu quả sử dụng không gian lưu giữ hàng trong kho,… theo đó doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng của công ty, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường.Khóa học Quản lý và kiểm soát kho tập trung vào công cụ và kỹ thuật để quản lý và cải tiến hoạt động kho hiệu quả. Sau khóa học, học viên có thể hiểu được cách quản lý và vận hành kho một cách hiệu quả và có thể xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả quản lý kho.

Học phí3.000.000 đồng
Thời lượng3 ngày
Khai giảngHàng tháng

I.  NỘI DUNG
Chương trình đào tạo Quản lý và kiểm soát kho hàng hóa gồm những nội dung chính sau đây:

Giới thiệu chung về quản lý kho:

Nhiệm vụ của kho, phân loại kho, chi phí kho, một số vấn đề chính của kho, các hoạt động của kho, hệ thống quản lý kho, các trang thiết bị kho, phân tích ABC – phân loại mức độ tồn kho theo nguyên tắc 80/20.

Hoạt động vận hành và kiểm soát kho:

 • Vận hành kho – các hoạt động nhập, xuất kho
 • Hệ thống hành chính của kho
 • Ứng dụng công nghệ tiên tiến cho nhà kho
 • Đánh giá hoạt động kho
 • Cải tiến kho (Kaizen)

Các hoạt động lập kế hoạch:

 • Quản lý vị trí kho
 • Chiến lược lưu kho
 • Lập kế hoạch năng lực kho
 • Lập kế hoạch nhu cầu vật tư trong kho.

Thiết kế mặt bằng nhà kho

Một số vấn đề an toàn và PCCC trong kho hàng:

 • Một số biện pháp an toàn lao động trong kho hàng
 • Nhận dạng các rủi ro trong kho hàng hóa
 • Một số biện pháp an toàn và PCCC trong kho hàng.

Trên đây là nội dung chương trình dự kiến. Các nội dung sẽ được điều chỉnh sau khi thảo luận với khách hàng và đánh giá nhu cầu đào tạo của học viên.

II.  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt và sử dụng các phương pháp giảng dạy tương tác, lấy học viên làm trung tâm. Khóa học chú trọng tăng cường kỹ năng, khả năng thực hành cho học viên thông qua việc áp dụng các bài tập thực hành, thảo luận nhóm và tình huống thực tế. Giảng viên sẽ cung cấp kiến thức lý thuyết, chia sẻ kinh nghiệm, và đóng vai trò là người tư vấn, trợ giúp trong các bài tập thực hành, thảo luận.

III. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Khoá học này được thiết kế cho các học viên là cán bộ quản lý (trưởng/phó phòng, bộ phận), chuyên viên các bộ phận logistics/quản trị chuỗi cung ứng, quản lý kho bãi của doanh nghiệp.

IV. GIẢNG VIÊN
Giáo viên Việt Nam có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P104 – Nhà N1, Trường đại học Giao thông Vận tải – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (+84) 024 3760 6733 | Fax: (+84) 024 3211 5928
Hotline: 0988 009 318 (Ms. Hà)
Email: ises.vn@gmail.com | Website: https://ises.edu.vn