Thư ngỏ gửi Quý doanh nghiệp

Kính gửi Quý doanh nghiệp

Song song với các chương trình đào tạo thiết kế được tổ chức thường xuyên tại trụ sở cũng như ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, ISES còn cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước (Custom Programs). Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Sứ mệnh của ISES trong mảng “Custom Programs” là: “Thực hiện từng phần hoặc đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của “Bộ Phận Đào Tạo” tại doanh nghiệp“. Từ đó, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.