Khóa học “Lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014,Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững (ISUD) tổ chức khóa học về lãnh đạo và quản lý giáo dục cho 25 cán bộ quản lý từ các khoa, phòng ban của Trường Cao đẳng nghề Dầu khí.

Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra. Quản lý vừa là một bộ môn khoa học, vừa là một nghệ thuật và cũng là một loại nghề nghiệp. Quản lý bao gồm các chức năng: kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Trong đó lãnh đạo là một chức năng rất quan trọng – đó chính là khả năng tác động, thúc đẩy và tạo điều kiện để những người khác đóng góp cho sự hiệu quả và thành công của tổ chức mà họ là thành viên. Vì thế, công tác quản lý và lãnh đạo có vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của một tổ chức.

Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Việc cập nhật và củng cố các kiến thức và kỹ năng quản lý, lãnh đạo hiện đại, vận dụng các mô hình quản lý giáo dục hiện đại vào quản lý nhà trường đang là vấn đề hết sức cấp thiết.

Khóa học Lãnh đạo và quản lý giáo dục được tổ chức nhằm cung cấp cho các cán bộ của Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC) những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiện đại để có thể vận dụng vào thực tế công tác lãnh đạo và quản lý nhà trường.

  • Tổng quan về quản lý: khái niệm, chức năng và vai trò của quản lý
  • Các học thuyết quản lý
  • Tổng quan về lãnh đạo: khái niệm, vai trò của lãnh đạo, sự cần thiết có nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong nhà trường, phân biệt lãnh đạo và quản lý.
  • Phân tích một số phong cách lãnh đạo hiện đại và một số quan điểm mới về lãnh đạo.
  • Phát triển các kỹ năng lãnh đạo và quản lý: đặc thù của công tác quản lý, yêu cầu đối với người quản lý và lãnh đạo, các cấp độ phát triển lãnh đạo, đặc điểm của nhà quản lý, lãnh đạo hiệu quả và thành công, một số kỹ năng cơ bản.
  • Tổng quan về quản lý giáo dục: đặc điểm và bản chất của quản lý giáo dục, sự khác biệt của quản lý giáo dục so với các công tác quản lý khác, các kỹ năng cần thiết đối với người làm quản lý giáo dục.
  • Các mô hình quản lý giáo dục và một số vấn đề khi áp dụng các mô hình lý thuyết quản lý giáo dục trên thực tế.
  • Tự đánh giá và phát triển phong cách lãnh đạo.

Bên cạnh đó, khóa huấn luyện cũng hướng đến việc chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và xu hướng mới trong quản lý giáo dục đại học của khu vực và thế giới. Khóa học kết hợp nhiều phương pháp sinh động như thuyết trình, thảo luận, hoạt động nhóm, trình bày với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có kinh nghiệm là GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc .

Khóa học đã được tổ chức thành công với sự tham gia nhiệt tình của giảng viên và các học viên trong lớp, cũng như sự phối hợp tổ chức của phòng Đào tạo – trường Cao đẳng Nghề Dầu khí.

Các học viên rất mong muốn được tiếp tục cập nhật thêm kiến thức và trao đổi kinh nghiệm về các kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục nhằm áp dụng trong thực tiễn công tác quản lý giáo dục tại cho trường Cao đẳng nghề Dầu khí.

Một số hình ảnh về khóa học:

Tác giả bài viết: Nguyễn Hà