Khai giảng khóa học ” Nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý dự án” tại Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về nhân sự tham gia các hoạt động đấu thầu và quản lý dự án Ngày 13/03/2015, Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững phối hợp với Ban QLDA điện lực dầu khí Sông Hậu 1 (Hậu Giang) tổ chức lễ khai giảng khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý dự án

Tới dự Lễ Khai giảng khóa học có Ông Nguyễn Duy Giang – Đại diện phó trưởng Ban – Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1; Đại diện Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững cùng toàn thể 50 học viên là các Kỹ sư, cán bộ các phòng ban tới tham dự khóa học

Tham gia lớp học, học viên được TS. Phạm Sanh giàu kinh nghiệm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức về: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư XDCT; quản lý chất lượng CTXD; quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình; giới thiệu về phần mềm quản lý dự án; quản lý chi phí dự án đầu tư XDCT; thanh quyết toán vốn đầu tư; quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư XDCT;

Những điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng Luật Đấu thầu… giúp học viên tham gia nắm vững những điều kiện áp dụng luật trong thực tế công việc và quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Giảng viên cũng chỉ ra những điểm mới, sửa đổi bổ sung so với Luật Đấu thầu 2005 như: Ưu tiên phát triển nguồn lực và tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước, quy trình đấu thầu, các hình thức hợp đồng…;

Bên cạnh đó, việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc, trao đổi, kinh nghiệm cùng những tình huống xử lý cụ thể của giảng viên, sẽ giúp cho các học viên hiểu kỹ hơn nội dung bài giảng. Những kiến thức này, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho học viên để vận dụng vào trong công tác tại đơn vị một cách linh hoạt và đạt kết quả cao.

Một số hình ảnh khóa học: Tổ chức tại Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1:

Tác giả bài viết: Nguyễn Hà