Các khóa học đã tổ chức

ISES đã từng nghiên cứu và thiết kế  các chương trình đào tạo tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (quản lý – lãnh đạo, tài chính – kế toán, tiếp thị – bán hàng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, kỹ năng mềm,….), mảng “Custom Programs” đã phối hợp các module và đã triển khai rất nhiều chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo riêng biệt cho các Tập đoàn và Công ty trong và ngoài nước như:

 • Cục đường bộ Việt Nam
 • Cục đường sắt Việt Nam
 • Ban quản lý dự án cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
 • Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
 • Trường cao đẳng nghề dầu khí (PVMTC)
 • Công ty cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai
 • Tổng công ty vận tải Hà Nội (TRANSERCO)
 • Trung tâm điều hành Vận tải hành khách thành phố Hồ Chí Minh
 • Trung tâm điều hành Giao thông đô thị Hà Nội
 • Sở Giao thông vận tải Hà Nội
 • Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khác như: Thành phố Đà Nẵng, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An
 • Sở Công Thương Kiên Giang, Yên Bái,
 • Sở Khoa học công nghệ Thanh Hóa
 • Công ty Điện lực Khánh Hòa, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đăk Nông, Quảng Ngãi;
 • Công ty CP đầu tư dầu khí Sao Mai – Bến Đình
 • Công ty truyền tải điện 2 Đà Nẵng
 • Công ty CP đầu tư và thiết kế dầu khí
 • Ban QLDA điện lực dầu khí Long Phú – Sông Hậu

Các khóa học tiêu biểu có thể kể đến như:  

Khóa học: “Quản trị nhân sự và kinh nghiệm quốc tế”: Mô tả: Khóa học 07 ngày tổ chức tại Singapore, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Singapore.

Khóa học: “Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực: Quy trình và chiến lược cho thành công”: Mô tả: Khóa học 10 ngày tổ chức tại Sheffield, Vương quốc Anh,giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Vương quốc Anh.

Khóa học: “Xây dựng chế độ đãi ngộ và chính sách lương, thưởng” và “Quản trị nhân sự”: Mô tả: Khóa học 14 ngày tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Khóa học ngắn hạn: Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Mô tả: Khóa học 07 ngày tổ chức tại Thái Lan, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế một số doanh nghiệp tại Thái Lan.

Khóa học ngắn hạn: “Đào tạo tại chỗ và đánh giá năng lực nhân viên”: Mô tả: Khóa học 14 ngày phối hợp trường đại học Hàn Quốc (Korea University) tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, giảng viên nước ngoài, kết hợp giảng lý thuyết và tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế các doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Khóa học: “Quản lý dự án theo thông lệ quốc tế”” Mô tả: Khóa học 05 ngày được tổ chức thường xuyên tại một số doanh nghiệp. Giảng viên nước ngoài có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động tư vấn ở Việt Nam, kết hợp giảng lý thuyết và thảo luận các tình huống thực tế trong quản lý các dự án xây dựng ở Việt Nam.

Khóa học ngắn hạn: “Quản lý và kiểm soát kho”: Mô tả: Khóa học 03 ngày, tổ chức cho doanh nghiệp tại Việt Nam, giảng viên trong nước giàu kinh nghiệm thực tiễn, giảng lý thuyết và thảo luận các vấn đề phát sinh trong thực tế công tác quản lý của doanh nghiệp.

Khóa học: “Quản lý sản xuất”: Mô tả: Khóa học 05 ngày, tổ chức cho doanh nghiệp tại Việt Nam, giảng viên trong nước giàu kinh nghiệm thực tiễn, giảng lý thuyết và thảo luận các vấn đề phát sinh trong thực tế công tác quản lý của doanh nghiệp.

Khóa học : “Quản lý Marketing hiện đại”: Mô tả: Khóa học 03 ngày, tổ chức cho doanh nghiệp tại Việt Nam, giảng viên trong nước giàu kinh nghiệm thực tiễn, giảng lý thuyết và thảo luận tình huống.

Khóa học: “Quản lý nhân sự cơ bản”: Mô tả: Khóa học 05 ngày, tổ chức cho doanh nghiệp tại Việt Nam, giảng viên trong nước có kinh nghiệm quản lý điều hành các doanh nghiệp lớn, giảng lý thuyết và thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.

Khóa học ngắn hạn: “Kỹ năng thuyết trình”: Mô tả: Khóa học 02 ngày, tổ chức cho doanh nghiệp tại Việt Nam, giảng viên trong nước giàu kinh nghiệm thực tiễn, giảng lý thuyết và thực hành các tình huống.

Khóa học: “Tiếng Anh tăng cường chuẩn bị cho chương trình đạo tạo thạc sỹ liên kết với nước ngoài”: Mô tả: Các khóa học kéo dài 1,5 tháng tổ chức thường xuyên tại Việt Nam, nhằm trang bị khả năng ngôn ngữ cho các học viên chuẩn bị theo học chương trình đạo tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh. Kết hợp giảng viên trong nước và giảng viên nước ngoài.

Khóa học: Thiết kế, phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc: Mô tả: Khóa học 04 ngày, tổ chức cho doanh nghiệp tại Việt Nam, giảng viên trong nước có nhiều kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy, giảng lý thuyết và thảo luận tình huống.