Lĩnh vực hoạt động

ISES có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

 • Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
 • Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên ngành.

Đối với đào tạo ngắn hạn, ISES tổ chức các khóa đào tạo theo chương trình được thiết kế sẵn hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, các khóa đào tạo kết hợp học tập và tham quan thực tế trong và ngoài nước,… Các chương trình đào tạo ngắn hạn của ISES tập trung vào các lĩnh vực sau:

 • Quản lý kinh doanh; Ngôn ngữ và Kỹ năng
 • Quản lý xây dựng
 • Quản lý giao thông vận tải
 • Quản lý năng lượng
 • Quản lý môi trường
 • Quản lý văn hóa đô thị