Khai giảng khóa học quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu …tại ban QLDA Điện Lực Dầu Khí sông Hậu 1

Khai giảng Khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn giám sát, Định giá xây dựng, Lập dự toán và thanh quyết toán vốn đầu tư XDCT tại Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1

Thực hiện chủ trương đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Trong tháng 8/2016 Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 phối hợp với Viện Đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững (ISES) đã tổ chức khai giảng các khóa đào tạo: Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, định giá xây dựng…dành cho các cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại Ban QLDA.

Các học viện được nghiên cứu, trao đổi thảo luận về các vấn đề chủ yếu như:
(1) Tổng quan về QLDA ĐTXDCT;
(2) Nghiệp vụ đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu;
(3) Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng;
(4) Quản lý tiến độ của DAĐTXDCT;
(5) Quản lý chất lượng của DAĐTXDCT,
(5) Quản lý chi phí của DAĐTXDCT;
(7) Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện  DAĐTXDCT;
(8) Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCT,
( 9) Nghiệp vụ tư vấn giám sát

 Với đội ngũ giảng viên chất lượng cao của Viện đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững, bằng các pháp giảng dạy tiến tiến, Cập nhật mới nhất Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Luật đấu thầu 43/2013/QH13nghị định 63/2014/NĐ-CPNghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số  32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, NĐ 37 về Hợp đồng xây dựng, TT 25/2009/TT- BXD… để từ đó thực hiện công việc được giao bảo đảm chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng công trình đạt hiệu quả kinh tế cao.

Học viên cập nhật các văn bản pháp luật mới về đầu tư xây dựng được trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế và giải đáp thắc mắc vv… Khóa học này sẽ góp phần cao năng lực và kỹ năng cho các kỹ sư của Ban trong công việc và giải quyết các tình huống thực tế phát sinh trong công tác tại  đơn vị.

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ/Giấy chứng nhận theo đúng quy định của Pháp luật. 

Tác giả bài viết: Hà Nguyễn