Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến ISES từ nguồn nào ?

Báo đài, tivi

Website, internet

Thư mời tham gia học

Bạn bè giới thiệu

Thống kê ISUD
  • Đang truy cập: 10
  • Tổng lượt truy cập: 438412
Liên kết website
  • Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
    • 24/03/2018
    • Thứ 7, chủ nhật
    • Thời gian: 2 tháng
  •  Học phí: 3.600.000 (VNĐ)
Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
1. Mục đích chung của khóa học:

-  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Hà Nội và các tỉnh khác có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.


6. Thời gian học: 02 tháng (Thứ 7, chủ nhật)

7. Học phí: 3.600.000 đồng/học viên

8. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Trường đào tạo bồi dưỡng Cán bộ, Công chức – Bộ Nội Vụ cấp (chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc và là điều kiện cần để thi nâng ngạch công chức).

Điều kiện thi chuyên viên chính

- Là công chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
- Thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 36 tháng (03 năm) đến 60 tháng (05 năm) trở lên.

Tiêu chuẩn dự thi

- Về bằng cấp: tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên.
- Về Chứng chỉ:
+ Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành quản lý công, quản lý hành chính công, bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;
+ chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 (hay gọi tắt là tiếng Anh trình độ B1) khung năng lực ngoại ngữ Việt nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) được người đứng đầu cơ quan nhận xét bằng văn bản.
+ Chứng chỉ tin học đạt chuẩn Kỹ Năng Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền Thông.
hoặc có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan nhận xét bằng văn bản;
- Về nghiên cứu:
+ Là Thành viên hoặc Chủ trì nghiên cứu văn bản quy phạm phát luật (01 văn bản)
 
+ Thành viên hoặc Chủ trì  01 đề án, đề tài, chương trình, từ cấp huyện trở lên
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:


 
 

 

Khóa học liên quan

Các lớp học