Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến ISES từ nguồn nào ?

Báo đài, tivi

Website, internet

Thư mời tham gia học

Bạn bè giới thiệu

Thống kê ISUD
  • Đang truy cập: 8
  • Tổng lượt truy cập: 830450
Liên kết website

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Thứ ba - 03/01/2017 14:33
Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Quy định về làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được quy định mới nhất tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và TT 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

a, Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện
b, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
c, Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

2.Trình độ chuyên môn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

a, Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực thế tham gia thiết kế thi công, giám sát công tác  xây dựng loại nào theo quy định tại khoản 2 điều 49, Nghị định 59/NĐ-CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó

b, Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “lắp đặt thiết bị công nghệ”: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp- thoát nước, điều hòa không khí, mạng thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ công trình xây dựng  và chuyên ngành phù hợp khác, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc  thuộc chuyên ngành này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này

3. Điều kiện xin cấp chứn
g chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

(khoản 2, Điều 49, điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

Hạng I:
-          Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ (bảy) năm trở lên
-          Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất của 1 (một) công trình cấp 1 hoặc 2 (hai) công trình cấp 2 cùng loại

Hạng II:
-          Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ (5) năm trở lên
-          Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại

Hạng III:
-          Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học, từ 5 (năm) trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

4. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

-          Hạng 1: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề
-          Hạng 2: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp 2 trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề5. Hồ sơ và thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Xem chi tiết: http://ises.edu.vn/news/Kien-thuc-chuyen-mon/Quy-dinh-moi-nam-2016-ve-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-40 Mọi chi tiết xin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Địa chỉ: P104 - Nhà N1, Trường đại học Giao thông Vận tải - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: +84-4-32115928| Fax: +84-4-32115928

Hotline: 0988 009 318 (Ms. Hà) 

Email: ises.vn@gmail.com|  Website: http://ises.edu.vn