Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến ISES từ nguồn nào ?

Báo đài, tivi

Website, internet

Thư mời tham gia học

Bạn bè giới thiệu

Thống kê ISUD
  • Đang truy cập: 1
  • Tổng lượt truy cập: 830476
Liên kết website

Điều kiện đối với Chỉ huy trưởng công trường (chứng chỉ hành nghề)

Thứ tư - 04/01/2017 14:28
Điều kiện đối với Chỉ huy trưởng công trường (chứng chỉ hành nghề)

Điều kiện đối với Chỉ huy trưởng công trường (chứng chỉ hành nghề)

Các quy định mới nhất đối với chức danh chỉ huy trưởng cồng trường được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và TT 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

1. Điều kiện của Chức danh Chỉ huy trưởng công trường Xây dựng:

(Điều 53, NĐ 59/2015/NĐ-CP)
Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:
a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;
c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2. Phạm vi hoạt động của Chức danh Chỉ huy trưởng công trường Xây dựng:

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;
b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;
c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại.