Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến ISES từ nguồn nào ?

Báo đài, tivi

Website, internet

Thư mời tham gia học

Bạn bè giới thiệu

Thống kê ISUD
  • Đang truy cập: 3
  • Tổng lượt truy cập: 818643
Liên kết website


 

Nhắm đáp ứng các yêu cầu cần phải có chứng chỉ khi tham gia các hoạt động
trong xây dựng của các tổ chức cán nhân 
.Viện chúng tôi Tư vấn thủ tục
cấp chứng chỉ hành nghề thuộc sở xây dựng, và có giá trị
 hoạt động trên khắp
cả nước. 

 

  • CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XD (HẠNG 1 - HẠNG 2)
  • CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).

 

  • CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD

- Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình

 

  • CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

+ Khảo sát xây dựng bao gồm:

- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.

Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:

- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện công trình.
- Thiết kế cơ điện công trình.
- Thiết kế cấp- thoát nước.
- Thiết kế cấp nhiệt.
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Thiết kế giao thông

 

  •  CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
  • NGẮN HẠN:

1. Nghiệp vụ đấu thầu (Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5
năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Giám sát thi công xdct cấp chứng nhận 3 lĩnh vực

( Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông;
thủy lợi – thủy điện)

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ( Kỹ sư định giá)

6. Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng

7. Đào tạo về môi giới, định giá, quản lý điều hành bất động sản

8. Chứng nhận an toàn lao động

9. Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình

10. Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng


* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT: 
+ 3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng ) 
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng cả hai mặt) 
+ 3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - ( công chứng ) 
+ 3 ảnh ( 3*4 ) 
Ghi chú: Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm
tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp. 


* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + KIẾN
TRÚC SƯ:

+ 3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng ) 
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng ) 
+ 3 ảnh ( 3*4 ) 
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt
nghiệp của bằng tốt nghiệp - Yêu cầu tốt nghiệp đại học. 

 

* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ VÀ MÔI GIỚI BẤT
ĐỘNG SẢN:

- Hồ sơ môi giới bất động sản gồm: 
+ 2 ảnh (3*4) 
+ Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của xã
( phường) nơi đăng ký   hộ khẩu thường trú 
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng ) 
+ Giấy chứng nhận BĐS - ( công chứng ) 

- Hồ sơ làm định giá bất động sản: 
+ 3 ảnh (3*4) 
+ Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá BĐS hành nghề có xác nhận
của xã ( phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng ) 
+ 5 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng ) 
+ Giấy chứng nhận Định giá BĐS - ( công chứng ) 
+ Bản khai kinh nghiệm có xác nhận của cơ quan nơi công tác


* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ:
+ 2 Bằng tốt nghiệp -( công chứng ) 
+ 2 Chứng minh thư -( công chứng ) 
+ 2 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -( công chứng ) 
+ 2 ảnh ( 3* 4) 
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng, 
năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học
và cao đẳng trở lên.


Mọi chi tiết xin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Địa chỉ: P104 - Nhà N1, Trường đại học Giao thông Vận tải - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 84-4-66848518 | Fax: 84-4-32115928

Hotline: 0988 009 318 (Ms. Hà) 

Email: suddaotao@gmail.com |  Website: www.isud.edu.v